image image
SBteater
Parizad
baby yaga affisch
FoajeP
Foto: Jonas Westring
mirabjornen
IMG_1814
Foto: Roland Bengtsson
Foto: Per Ullberg
Foto: Ilkka Haikiö
Foto: Ilkka Häikiö
marklinturbin
Expressteaterns föreställning Vinterns hemlighet
expressteaternskskola
blomma-xl
BILDExpressteatern3
Foto: Rickard Grönkvist
Foto: Markus Hofman

SKAPANDE SKOLA

Hos Teatercentrum hittar du professionella fria teatergrupper och scenkonstnärer med ett stort utbud av föreställningar för alla åldrar. Vi förmedlar ett brett utbud av Skapande Skola-projekt som möter olika behov och önskemål. Dessutom finns här stor yrkesmässig kompetens i att hålla workshops inom olika scenkonstområden som bl.a. teater, drama, mim, dockteater och improvisation.

Skapande skola är en statlig satsning som syftar till att integrera konstnärliga och kulturella uttryck i skolan. Kulturrådet fördelar medlen efter att en huvudman för en eller flera skolor gjort en ansökan, där bland annat en tydlig handlingsplan ingår för vad bidraget ska användas till. Det är olika från kommun till kommun vem som gör övergripande ansökan till Kulturrådet.

karanan

EXPRESSTEATERN – KÄRA NÅN!

Målgrupp: 5-7 år, förskola – åk 1

Mål: Vi lär barnen att använda kroppen, och hur kroppen och rytmen påverkas av känslor.

Koppling till läroplan: Biologi, svenska, idrott & hälsa

LÄS MER

expressteatern

Expressteatern – NU!

Målgrupp: åk 3-5 (premiär hösten 2019)

Mål: Att väcka intresse för mimkonsten och kroppsspråk -visa eleverna hur enkelt det kan vara att skapa teater med endast kroppen och fantasin som verktyg. Detta ger klassen en annorlunda upplevelse i klassrummet.

Koppling till läroplan: Idrott & hälsa, samhällskunskap

LÄS MER

_DSC3733

Månteatern – Vi vet var du bor

Målgrupp: Åk 7-9, Gymnasiet

Mål: Lyfta frågor kring yttrandefrihet och demokrati. Att få eleven att reflektera kring värdegrundsfrågor.

Koppling till läroplan: Svenska, samhällskunskap, värdegrundsarbete, historia och bild  

LÄS MER

Bild Hjältinnan

Teater JALADA – Hjältinnan av Basra

Målgrupp: 5-8 år

Mål: Att uppmuntra flerspråkighet i klassrummet, att lyfta fram kvinnliga förebilder samt vikten av litteratur och kulturarv.

Koppling till läroplan: Svenska, svenska som andraspråk, skolans värdegrundsarbete

 

LÄS MER

IMG_1448

TEATER TRASSEL – Mod, ett dramaäventyr

Målgrupp: förskola 5-6 år samt åk F-1

Mål: Att eleverna får möjlighet att upptäcka olika slags mod och formulera sina tankar kring vad det är att vara modig

Koppling till läroplan: Svenska, drama, skolans värdegrundsarbete

 

LÄS MER

LM&JerrySwing

Teater Trassel – Swing, en dansant historia

Målgrupp: Förskoleklass – åk 6

Mål: Att uppmuntra till samspel, lekfull gemenskap och respekt för varandra, genom att dansa tillsammans.

Koppling till läroplan: Historia, gymnastik, musik, samhällskunskap

LÄS MER

OBANTEARERN_Jag_Sa_Ju_Förlåt_2

Obanteatern – Jag sa ju förlåt!

Målgrupp: 6-10 år

Mål: Ge en underhållande teaterupplevelse som väcker tankar om förlåtande och försoning och om hur vi är mot varandra.

Koppling till läroplan: Svenska, värdegrundsarbete

 

 

LÄS MER

Svea Rike

Teater 23 – Svea rikes lag

Målgrupp: 10-12 år

Mål: Att ge eleverna en inblick i en kreativ och konstnärlig process, att inspirera dem och ge dem en inblick i en yrkesvärld som många inte har tillgång till.

Koppling till läroplan: Samhällskunskap, svenska och drama.

 

 

LÄS MER

LQ storta skatt 0502

Teater Jalada – Jakten på den största skatten

Målgrupp: Förskoleklass till årskurs 3

Mål: Vi diskuterar frågor som elever i åk F-3 själva bestämt som viktiga – livet, döden, vänskap och kärlek.

Koppling till läroplan: Svenska, svenska som andraspråk, religion, skolans värdegrundsarbete

LÄS MER

trottoar

Teater Jalada – Trottoarer / Sidewalks/ لأرصفة

Målgrupp: 10-12 år

Mål: Att diskutera barns levnadsvillkor i Sverige och i världen.

Koppling till läroplan: Svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap och skolans värdegrundsarbete

LÄS MER

Månteatern - Vem

Månteatern – VEM

Målgrupp: F-klassen

Mål: Att med teatern som medel utforska temat känslor och därmed stimulera elevernas förmåga till inlevelse och empati.

Kopplingar till läroplan: Svenska, samhällskunskap, skolans värdegrundsarbete samt idrott och hälsa

LÄS MER

Månteatern - Megapaketet

Månteatern – MEGAPAKETET

Målgrupp: Åk 5-8

Mål: Att som elev skapa sig en djupare förståelse för sin och andra ungas verkligheter idag – både på nätet och AFK (away from keyboard)

Kopplingar till läroplan: Svenska, samhällskunskap, och skolans värdegrundsarbete

LÄS MER

before_fyrkant

Månteatern – BEFORE

Målgrupp: Åk 5-9

Mål: Stimulera till inlevelse och förståelse för vänskapsrelationers betydelse och dynamik, samt lyfta frågor kring sociala medier, verklighetsbild och kommunikation.

Kopplingar till läroplan: Svenska, samhällskunskap, värdegrundsarbete, historia och bild

LÄS MER

minbastisisaweb

Sagofen Isadora – MIN BÄSTIS ISA

Målgrupp: 4-6 år

Mål: Att ta upp frågor kring mobbning och hur det går att hjälpa den som är mobbad. Ger er en gripande teaterupplevelse som väcker tankar kring att vilja hjälpa men kanske inte våga. Hur kan man våga och vad kan vuxna göra för barnet?

Koppling till läroplan: Svenska och skolans värdegrundsarbete

LÄS MER

Snövit-fönster

Banditsagor – Snövit och de sju sjuksköterskorna

Målgrupp: Åk F-6

Mål: Att eleverna ska få en förståelse för hur man på ett enkelt och lekfullt sätt  genom
delaktighet kan omvandla en berättelse till teater.

Koppling till läroplan: Svenska, samhällskunskap och drama

LÄS MER

Teater JaLaDa - Tyst pressbild 1 - foto Iyad Eid

Teater Jalada – Tyst

Målgrupp: 3-8 år

Mål: Att ta upp frågor kring hur det är att som liten komma till, och söka sin identitet i, ett nytt land.

Koppling till läroplan: Svenska, svenska som andraspråk, geografi och skolans värdegrundsarbete

LÄS MER

Foto: Ika Nord

Obanteatern – Kan man…?

Målgrupp: 6-9 år

Mål: Ge en lustfull teaterupplevelse som stimulerar till kreativitet och upptäckarglädje

Koppling till läroplan: Svenska, drama

 

 

LÄS MER

Foto: Ika Nord

Obanteatern – Spökfarfar

Målgrupp: 4-7 år

Mål: Ge er en gripande teaterupplevelse som även är full av humor. Öppna upp för funderingar om döden (och livet).

Koppling till läroplan: Svenska

LÄS MER

Foto: Christer Jonsson

Obanteatern – Jag vill ha min hatt

Målgrupp: 5-10 år

Mål: Ge en teaterupplevelse som är framförallt underhållande, men som även väcker tankar om lögner och hur vi är mot varandra.

Koppling till läroplan: Svenska, värdegrundsarbete

LÄS MER

Foto: Christer Jonsson

Obanteatern – En stackars liten haj

Målgrupp: 4-8 år

Mål: Ge en teaterupplevelse som är tankeväckande och lekfull. Skapa underlag för samtal om rädsla.

Koppling till läroplan: Svenska, drama

LÄS MER

TeaterReagera

Teater Reagera – ”Språkrond”

Målgrupp: Åk4 – t.om. gymnasiet

Mål: Vi arbetar tillsammans med eleverna för att närma oss begreppet demokrati. Vårt mål är att genom ett lekfullt gemensamt arbete undersöka vilken roll kroppsspråk, attityd och ordval har vid kommunikation med andra.

Koppling till läroplan: Skolans syfte och mål samt värdegrundsarbete

LÄS MER

Bild LIVET I TVA BITAR forestallningen

Teater Theatron – Livet i två bitar

Målgrupp: Från 15 år

Mål: Målet är att stärka känslan hos eleverna att våga reflektera över val i sina liv, att diskutera kring och få en mer nyanserad bild av migration samt att skapa samhörighet mellan människor från olika nationer genom att dela med sig av sina berättelser.

Koppling till läroplan: Skolans värdegrundsarbete, samhällskunskap, historia, drama, svenska, svenska som andrahandsspråk och geografi.

LÄS MER

Workshops bild

Teater Theatron – Att fly eller att stanna

Målgrupp: Från 15 år

Mål: Målet är att få en mer nyanserad bild av migration, samt att skapa samhörighet mellan människor från olika nationer genom att dela med sig av sina berättelser.

Koppling till läroplan: Skolans värdegrundsarbete, samhällskunskap, drama, historia svenska och geografi.

LÄS MER

LillaVilda

Lilla Vilda Teatern: ”Värdegrund”

Målgrupp: 
Åk 4-9

Syfte: Syftet är att genom drama, teater och musik fördjupa sig i temat Värdegrund med utgångspunkt i läroplanen och med fokus på människors lika värde.

Koppling till läroplan: Skolans värdegrundsarbete, drama, musik och svenska

LÄS MER

Logo-sagor

Banditsagor för högstadiet

Målgrupp: 6an -9an

Mål: Vi strävar inte efter prestige och färdig produkt, snarare lust och kreativitet. Syftet med workshopen är att stärka gruppen och ge eleverna nya verktyg i mötet med varandra.

Koppling till läroplanen: Svenska, samhällskunskap och drama

LÄS MER

Foto: Rickard Grönkvist

Obanteatern – IMPROVISATIONSTEATER

Målgrupp: Åk 4-9

Mål: Medvetandegöra och träna deltagarna i kreativitet och spontanitet.
Visa på kroppsspråkets funktion i det sociala samspelet.

Koppling till läroplan: Svenska, drama och skolans värdegrundsarbete

 

 

LÄS MER

LillaVilda

Lilla Vilda Teatern: ”Känslor”

Målgrupp: F-klass, åk 1 och åk 2

Mål och syfte: Att genom drama, lek och teater fördjupa sig i temat Känslor, hur vi kan förhålla oss till egna och andras känslor. Målet är också att öva på att uttrycka sig och framträda tillsammans inför varandra.

Koppling till läroplanen: Språk, bild, musik, drama, dans, svenska, drama, idrott och hälsa samt skolans värdegrundsarbete.

 

LÄS MER

BILDExpressteatern3

Expressteatern – DID I REALLY?

Målgrupp: Åk 4-6

Mål: Att ge eleverna och läraren nya sätt att arbeta med språk och teater, att sänka tröskeln så
det blir lättare för barnen att interagera och spela teater på engelska.

Koppling till läroplan och skolämnen: Engelska och idrott och hälsa

 

 

LÄS MER

fimbul

Teater Sagohuset – Fimbulvinter med tillhörande workshop

Målgrupp: 7- 9 år

Mål: Att genom dramaövningar och interaktiv lek närma oss vår tids stora utmaning, miljöförstöring, och prata och reflektera kring det på ett hoppfullt sätt.

Koppling till läroplanen: Musik, drama, miljö.

LÄS MER

Foto: Per Ullberg

Öresundsteatern – THE BIG BÖG SHOW!

Målgrupp: Åk 7-9, gymnasiet/unga vuxna

Mål: Att genom värdegrundsarbete ge ungdomarna möjlighet att reflektera över HBTQ-frågor

Koppling till läroplan: Skolans värdegrundsarbete, svenska, samhällskunskap, sexualundervisning

 

LÄS MER

Foto: Roland Bengtsson

Öresundsteatern – SKA DU HA STRYK DITT JÄVLA PUCKO!

Målgrupp: Åk 7-9, gymnasiet/unga vuxna

Mål: Att skildra hur utanförskap och bristen på att bli sedd kan komma till uttryck i våld i kriminalitet och väcka tankar hos de barn och ungdomar som ser föreställningen.

Koppling till läroplanen: Skolans värdegrundsarbete, samhällskunskap och svenska

 

LÄS MER

IMG_1814

Teater Interakt – AFRIKASAGOR, öknens oas

Målgrupp: 4-9 år

Mål: Väcka kreativitet och delaktighet. Att föra den muntliga berättartraditionen vidare, samt beröra teman som vänskap, att vara annorlunda, etnicitet och språk. Eleverna får dessutom prova på olika afrikanska instrument.

Koppling till läroplanen: musik, svenska, geografi och skolans värdegrundsarbete

 

LÄS MER

SBteater

Staffan Björklunds Teater – DOCKORS KRAFT

Målgrupp: Åk 1-4

Mål:  Grundidén i vårt Skapande skola – program Dockors Kraft är att barn genom våra humoristiska föreställningar med dockor av naturmaterial ska få inspiration och lust att själva tillverka dockor och spela med dem.

Kopplingar till läroplan: Slöjd, svenska och bild

LÄS MER